فرم درخواست ثبت نام سرویس سیستم ابری سری کومولوس (شرکتی)

خواهشمند است پس از مطالعه شرایط سرویس و فهرست خدمات ارائه شده، نسبت به سرویس مورد نظر خود اقدام کنید و با دقت بخش های زیر را تکمیل نمایید.

0 + 7 = ?