مزایای استفاده از سیستم های ابری ۱

Cloud Computing Flexibility

انعطاف پذیری

کاربران میتوانند از دامنه خدمات را به اندازه نیازهای خود افزایش یا کاهش دهند، یا متناسب با شرایط سازمان خود شخصی سازی نموده و به این خدمات از هر نقطه مکانی بر بستر اینترنت دسترسی داشته باشند.

 • توسعه پذیری
  • زیرساخت های ابری متناسب با نواسانات موجود در نیازهای سازمانی قابل تغییر خواهند بود.
 • تنوع امکانات ذخیره سازی
  • کاربران میتوانند عموما بین چند مدل فضای عمومی، فضای خصوصی و یا ترکیب این دو پیشنهاد متناسب با نیاز و ملاحظات خود فضای ذخیره سازی خود را انتخاب نمایند.
 • گزینه های مدیریت
  • سازمان ها میتوانند سطوح مدیریتی خود را با استفاده از یک برنامه تحت وب تعیین نمایند. این موضوع در همه حالتهای خدماتی SaaS و IaaS و PaaS برقرار و امکان پذیر خواهد بود.
 • انتخاب ابزار
  • کاربران میتوانند از میان ابزارها و امکانات پیش فرض موجود در سیستم راهکار اختصاصی خود را انتخاب نمایند.
 • امکانات امنیتی
  • فضای ابری اختصاصی مجازی، امکان کدگذاری و تولید کلیدهای اختصاصی منجر به افزایش امنیت اطلاعات شما خواهد شد.