مطالب توسط Yazdan

ابرهای کومولوس

ابرهای کومولوس؛ نشانهٔ هوای خوب و ملایم! ابرهای کومولوس گونه‌ای از ابرهای سفید و بزرگ و متراکم هستند. که عمدتا به صورت عمودی در ارتفاع بین ۳۰۰ تا ۳۰۰۰ متر توسعه می‌یابند، اغلب ساختمان گل کلمی داشته و متشکل از قطعات کوچک ابرهای سفید پنبه‌ای است. که معمولاً صبحگاهان در امتداد ارتفاعات تشکیل می‌گردند. ابرهای […]

ابرهای سیروس

ابرهای سیروس؛ معرف هوای آرام و خوب! ابرهای سیروسی از مرتفع‌ترین ابرها می باشند. اغلب به صورت پر مانند، سفید رنگ و شفاف (مملو از بلورهای یخ) در آسمان دیده می‌شوند. ابرهای سیروس حدود ۳۰٪ از ابرهای زمین را تشکیل می‌دهند. این ابرها با عبور دادن نور خورشید از فضا و جلوگیری از انعکاس امواج […]

Business Agility via Cloud

Business Agility via Cloud Ja – molnet har gått vanligt. Det är bara för svårt att ignorera alla sina fördelar: smidighet; närmare samarbete mellan IT-avdelningar och affärsenheter snabbare återkopplingsslingor; enklare utformning av produkter och tjänster. Cloud tillåter dig att undersöka maskininlärning, chatbots, Dina Internet och andra störande tekniker. Är du ombord också? Låt oss bekanta […]

مزایای استفاده از سیستم های ابری ۳

ارزش راهبردی سیستم های ابری به شرکت ها و سازمان ها این مزیت رقابتی را میدهد که از نوآورانه ترین فنآوری موجود استفاده نمایند. چرخه ساده تر عملیاتی گردانندگان سیستم های ابری با انجام کار های اساسی زیرساختی، این امکان را به سازمان ها میدهند که بر روی توسعه برنامه های خود متمرکز شده و […]

مزایای استفاده از سیستم های ابری ۲

بهره وری سازمان ها و ارگان های بزرگتر میتوانند بدون نگرانی از هزینه های مترتب برای نگهداری و ایجاد زیرساخت ها، ابزار و برنامه های مورد نیاز خود را برای استفاده دریافت نمایند. قلبلیت دسترسی برنامه های موجود در سیستم های ابری و همچنین اطلاعات ذخیره شده در این سیستم بطور گسترده از نقطه ای […]

مزایای استفاده از سیستم های ابری ۱

انعطاف پذیری کاربران میتوانند از دامنه خدمات را به اندازه نیازهای خود افزایش یا کاهش دهند، یا متناسب با شرایط سازمان خود شخصی سازی نموده و به این خدمات از هر نقطه مکانی بر بستر اینترنت دسترسی داشته باشند. توسعه پذیری زیرساخت های ابری متناسب با نواسانات موجود در نیازهای سازمانی قابل تغییر خواهند بود. […]

Cloud migration best practices: Preparing for change

When the moment comes that you decide it’s time to move your business to the cloud: rejoice! As my favorite Jedi Master Obi-Wan Kenobi once said, “You’ve just taken your first step into a larger world.” Your deciding factor to make the move might have been any number of things: Cost Need for growth Flexibility […]

The top five in-demand cloud skills for 2018

  As businesses of every size push forward with cloud projects in 2018, the demand for cloud skills is accelerating. Public cloud adoption is expected to climb significantly and the IDC predict spending will reach £۱۹۷ billion in just three years. But as cutting-edge technologies, like machine learning, continue to reshape the job market the […]

How digital business skill demand is driving IT investment

Strategic investment in business technology is led by CIOs and CTOs that launch new digital transformation initiatives. Those digital growth plans result in the modernization of IT infrastructure. However, an internal IT staff skills shortfall will continue to fuel demand for more savvy and experienced digital business talent. Worldwide revenues for IT Services and Business […]

Business Agility via Cloud

Business Agility via Cloud Yes – cloud has gone mainstream. It’s just too hard to ignore all its benefits: agility; closer collaboration between IT departments and business units; faster feedback loops; easier design of products and services. Cloud allows you to investigate machine learning, chatbots, the Internet of Things, and other disruptive technologies. Are you […]