مزایای استفاده از سیستم های ابری ۲

Cloud Computing Efficiency

بهره وری

سازمان ها و ارگان های بزرگتر میتوانند بدون نگرانی از هزینه های مترتب برای نگهداری و ایجاد زیرساخت ها، ابزار و برنامه های مورد نیاز خود را برای استفاده دریافت نمایند.

 • قلبلیت دسترسی
  • برنامه های موجود در سیستم های ابری و همچنین اطلاعات ذخیره شده در این سیستم بطور گسترده از نقطه ای که امکان اتصال به اینترنت باشد، در دسترس خواهند بود.
 • سرعت ورود به بازار
  • توسعه برنامه ها در بستر سیستم های ابری باعث خواهد شد تا برنامه های مورد نظر به سرعت در بازار مقصد وارد شده و مورد استفاده قرار بگیرند.
 • امنیت داده ها
  • مشکلات سخت افزاری احتمالی بدلیل وجود شبکه و امکانات پشتیبان باعث از بین رفتن اطلاعات و داده ها نخواهند شد.
 • صرفه جویی در تجهیزات
  • در سیستم های ابری، سازمانها از امکانات و منابع مجازی استفاده نموده و در هزینه های فنی و سخت افزاری سرور و سایر تجهیزات مربوطه صرفه جویی خواهند نمود.
 • ساختار پرداخت
  • در ساختار پرداخت در قبال ابزار موجود سیستم، کاربر صرفا برای ابزارهایی که استفاده می کند؛ هزینه پرداخت خواهد نمود.