نوشته‌ها

ابرهای کومولوس

ابرهای کومولوس؛ نشانهٔ هوای خوب و ملایم!

Nexttop Cumulus Clouds

Nexttop Cumulus Clouds

ابرهای کومولوس گونه‌ای از ابرهای سفید و بزرگ و متراکم هستند. که عمدتا به صورت عمودی در ارتفاع بین ۳۰۰ تا ۳۰۰۰ متر توسعه می‌یابند، اغلب ساختمان گل کلمی داشته و متشکل از قطعات کوچک ابرهای سفید پنبه‌ای است. که معمولاً صبحگاهان در امتداد ارتفاعات تشکیل می‌گردند. ابرهای کومه‌ای جداازهم و معمولاً چگال، با خطوط مرزی واضح هستند.

ابرهای سیروس

ابرهای سیروس؛ معرف هوای آرام و خوب!

nexttop cirrus

nexttop cirrus cloud system

ابرهای سیروسی از مرتفع‌ترین ابرها می باشند. اغلب به صورت پر مانند، سفید رنگ و شفاف (مملو از بلورهای یخ) در آسمان دیده می‌شوند. ابرهای سیروس حدود ۳۰٪ از ابرهای زمین را تشکیل می‌دهند. این ابرها با عبور دادن نور خورشید از فضا و جلوگیری از انعکاس امواج مادون قرمز باعث ایجاد اثر گلخانه‌ای در سطح زمین می‌شوند.