ابرهای کومولوس

ابرهای کومولوس؛ نشانهٔ هوای خوب و ملایم!

Nexttop Cumulus Clouds

Nexttop Cumulus Clouds

ابرهای کومولوس گونه‌ای از ابرهای سفید و بزرگ و متراکم هستند. که عمدتا به صورت عمودی در ارتفاع بین ۳۰۰ تا ۳۰۰۰ متر توسعه می‌یابند، اغلب ساختمان گل کلمی داشته و متشکل از قطعات کوچک ابرهای سفید پنبه‌ای است. که معمولاً صبحگاهان در امتداد ارتفاعات تشکیل می‌گردند. ابرهای کومه‌ای جداازهم و معمولاً چگال، با خطوط مرزی واضح هستند.